Vägledning om konsekvensbedömningar (DPIA)

Länkar för vidare läsning.

Rekommendationen är att alltid stämma av med sin organisations dataskyddsombud/dataskyddsfunktion inför en konsekvensbedömning (DPIA).

Se ytterligare information i länkarna nedan:

Integritetsskyddsmyndigheten, Så här gör man en konsekvensbedömning - https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/sa-har-gor-man-en-konsekvensbedomning/

EDPBs (European Data Protection Board), Riktlinjer om konsekvensbedömning - https://www.imy.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-konsekvensbedomning-avseende-dataskydd.pdf

Integritetsskyddsmyndigheten, Förteckning över när en konsekvensbedömning ska göras - https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/forteckning-konsekvensbedomning/

 

 

  • Senast ändrad: 2022-03-08 10:31
  • #GDPR