Så fungerar KLASSA

Inför uppstarten!

 1. Utse en, eller flera administratörer som ska hålla i arbetet. Det är ofta någon som har motsvarande en informationssäkerhetssamordnar-roll.
 2. Skapa upp er organisation – Tänk på att organisationen ska byggas uppifrån och ner d.v.s. kommun- eller regionnivå därefter på förvaltningsnivå. Det är även möjligt att ha ytterligare nivåer. 
 3. Bygg upp er organisation – lägg till fler administratörer om ni behöver och lägg till system. Tänk på att administratörer har behörighet att se all information inom den aktuella organisationen.    
 4. När systemen/informationstillgångarna är skapade kan du bjuda in systemförvaltare/förvaltningsledare och eventuellt systemägare/objektsägare för respektive system/informationstillgång. Dessa roller ser enbart sina egna system.

 

Några tips!

 • Skapa en kravmall för organisationen
 • Börja med era mest prioriterade system
 • Ha med personer med rätt kompetens på era informationsklassningar
 • Planera för minst två tillfällen
 • Fastna inte på krav – Svara ”Vet ej” vid behov
 • Lägg inte upp fler användare än nödvändigt! Alla deltagare i ett möte behöver inte ha tillgång till KLASSA. Resultatet går med fördel att exportera efter genomgången och kan då bearbetas bredare.
 • Du kan bjuda in befintliga eller skapa ny användare. Om du inte hittar användare så skickar du en inbjudan.
 • Senast ändrad: 2022-01-07 17:41