Uppdateringar i KLASSA september 2023

Nya uppdateringar i KLASSA-verktyget har släppts. Framförallt finns nu historiska klassningar från KLASSA 3.5 tillgängliga i respektive huvudorganisation.

Nu har det släppts en uppdatering av KLASSA 4 som framförallt innebär följande förbättringar och förändringar:

  • Historiska klassningar från KLASSA 3.5 tillgängliga
  • Förbättrad hantering av kravmallar
  • Möjlighet att flytta system till annan underorganisation

Historiska klassningar

Som tidigare annonserat så är nu historiska klassningar tillgängliga under respektive huvudorganisation, dessa återfinns under en ny underflik "Visa historiska klassningar" under huvudorganisationens flik "Informationstillgångar". För att kunna se historiska klassningar måste man vara administratör i huvudorganisationen. Vidare så är de historiska klassningarna sorterade efter tidigare organisationstillhörighet.

Hantering av kravmallar

Om ni arbetar med kravmallar har dom nu fått ny verktygsfunktionalitet där ni, likt handlingsplaner, kan välja att visa besvarade/obesvarade krav samt exportera kraven till en excelfil.

Flytta system

Det är nu möjligt att flytta klassade system mellan organisationsenheter. För att göra detta måste du vara behörig i både nuvarande organisationsenhet samt i mottagande organisationsenhet. Observera att det endast gäller klassade system, inte informationstillgångar och grupperade informationstillgångar.

Har ni några frågor, synpunkter eller vill rapportera en bugg, kontakta klassa@skr.se

  • Senast ändrad: 2023-09-25 16:39