SKR bjuder in till KLASSA Användarforum

Välkomna till KLASSA användarforum i Sundsvall den 8 maj 10:00-15:00 i samband med Kommits konferens på Hotell Södra Berget. Detta är tillfället för dig som vill vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av KLASSA.

Program

10:00

Inledning – Jonas Nilsson

10:15

KLASSA:s historia från 2012 och fram till version 3.5 – Thomas Nilsson

10:30

KLASSA 4.0 och aktiviteter under 2023 – Jonas Nilsson och Thomas Nilsson

11:00

KLASSA riskhanteringsmodul – Jonas Nilsson

11:30

KLASSA:s fortsatta utveckling – Jonas Nilsson och Thomas Nilsson

12:00

LUNCH

13:00

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet – Jonas Nilsson

13:30

Grupparbete, där deltagarna diskuterar utvecklingsförslag och lyfter fram nya idéer.

14:00

Diskussioner kring väckta förslag och prioriteringar – Jonas Nilsson och Thomas Nilsson

14:45

Summering – Jonas Nilsson och Thomas Nilsson

15:00

Avslut

  • Senast ändrad: 2023-03-24 15:32