Finansiering av KLASSA och licenskostnaden 2023

Vi fortsätter att tillhandahålla Klassa kostnadsfritt för kommuner och regioner under 2023

Arbetet med finansieringen av KLASSA fortsätter. För 2023 har en del medel säkrats som gör att kommuner och regioner kan använda verktyget kostnadsfritt. Arbetet fortsätter för att finna lösningar för 2024 och framåt. Målet är att om möjligt fortsatt tillhandahålla verktyget kostnadsfritt för SKR:s medlemmar, om vi inte når hela vägen är avsikten att hålla kostnaden till lägsta möjliga och göra avropsförfarandet enklast möjliga. Att vi ännu inte hittat en bra modell långsiktigt kan dock påverka utvecklingstempot något. Vi återkommer med en ny releaseplan under våren, innan nästa användarforum som kommer att hållas i Sundsvall den 8 maj.


För myndigheter och andra organisationer som inte är medlemmar i SKR pågår en dialog med möjliga samarbetspartners för att säkerställa avropsmöjlighet. 


Kontakta gärna klassa@skr.se vid frågor.

  • Senast ändrad: 2023-02-03 16:09
  • #Nyhet