Effektiv och säker informationsklassning med KLASSA 4.0

Utbildning i KLASSA

SKR har tagit fram en utbildning i KLASSA, där du får lära dig hur din organisation kan använda KLASSA 4.0 för att välja rätt åtgärder för att skydda sin information. Efter utbildningen ska du ha grundläggande kunskaper om KLASSA och verktygets olika delar, samt en förståelse för hur KLASSA stödjer verksamhetens systematiska informationssäkerhetsarbete.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom:

  • Introduktion till informationsklassning, informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda dess information.
  • Verktyget KLASSA 4.0 – grunder och praktisk tillämpning, KLASSA består idag av tre delar: informationsklassning, handlingsplan och upphandlingskrav
  • Implementering och användningsområden

Läs mer och anmäl dig på Effektiv och säker informationsklassning med KLASSA 4.0 — Adda

  • Senast ändrad: 2024-06-24 14:59