KLASSA version 4 är lanserat

KLASSA version 4 är officiellt lanserad nu med nya funktioner och ett helt nytt gränssnitt

Några av nyheterna i KLASSA version 4:

 • Nya kravkataloger
  • Alla krav har förtydligas och exemplifierats
  • Samtliga ISO/IEC 27001 normativa krav har inkluderats
  • Alla upphandlingskrav har reviderats 
 • Nytt lagrum: Arkivlag (1990:782)
 • Filtrering av krav
 • Informationscentriskt
 • Ny behörighetsstyrning
 • Nytt grafisk gränssnitt
 • Möjlighet att skapa kravmallar

KLASSA version 4 finns tillgängligt redan nu och kan användas skarpt.  

Ni behöver skicka följande uppgifter för att vi ska kunna lägga upp er som användare:

Utse administratör för organisationen (kan ändras och fler kan läggas till)
Skicka e-post till klassa@skr.se med följande information: 

 • Namn på huvudorganisationen (juridiska namnet) 
 • Organisationsnummer (som pekar på det juridiska namnet) 
 • Namn på behörig beställare och kontaktuppgifter
 • Namn (för och efternamn på administratören) 
 • E-post (till administratören) 
 • Telefonnummer (administratörens telefonnummer som kan ta emot SMS för autentisering) 
 • Senast ändrad: 2021-12-28 17:30
 • #Nyhet