Senaste nytt kring finansieringen av KLASSA och licenskostnaden

Kostnadsfritt för kommuner och regioner att använda KLASSA under 2022

SKR har under året arbetat med finansieringen av KLASSA. För 2022 har medel säkrats som gör att kommuner och regioner kan använda verktyget kostnadsfritt. Arbetet fortsätter för att finna lösningar för 2023. Målet är att om möjligt fortsatt tillhandahålla verktyget kostnadsfritt för SKR:s medlemmar, om vi inte når hela vägen är avsikten att hålla kostnaden till lägsta möjliga och göra avropsförfarandet enklast möjliga. 


För myndigheter och andra organisationer som inte är medlemmar i SKR pågår en dialog med möjliga samarbetspartners för att säkerställa avropsmöjlighet. 


Kontakta gärna klassa@skr.se vid frågor.
 

  • Senast ändrad: 2022-09-26 21:34